ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookLine

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ วันใส่สูทสาขาวิชาการโรงแรม เทอม3/2560

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานของนักศึกษา สาขาการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม และวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ชั้นปีที่ 3

อ่านต่อ

09. 2018