นักศึกษา Restaurant Business เป็นตัวแทนของ Makro ภาคกลาง เข้าประกวดระดับประเทศ
ยินดีกับนักศึกษา Restaurant Business และ International Businessที่เป็นตัวแทนของ Makro ภาคกลาง เข้าปร