ศิษย์เก่าสาขาการโรงแรม รีวิวการทำงานบนเรือสำราญ Carnival Cruise Line
สวัสดีค่ะ ช่วงชีวิตดี๊ดี วันนีขอนำเสนอรุ่นพี่สุด HOT ขนาดมารีญายังต้องหลบไป พี่ส้ม นัชญาวีร์ พูลศิริ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวพรปรียา สุนทรวิภาต นักศึกษาสาขาวิชาโรงแรม รหัส HTM55 ร่วมบรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในอุตสาหกรรมบริการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ในงาน JOB FAIR2017