ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค
ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมกับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติร่

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวพรปรียา สุนทรวิภาต นักศึกษาสาขาวิชาโรงแรม รหัส HTM55 ร่วมบรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในอุตสาหกรรมบริการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ในงาน JOB FAIR2017