นักศึกษา Restaurant Business เป็นตัวแทนของ Makro ภาคกลาง เข้าประกวดระดับประเทศ
ยินดีกับนักศึกษา Restaurant Business และ International Businessที่เป็นตัวแทนของ Makro ภาคกลาง เข้าปร

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวพรปรียา สุนทรวิภาต นักศึกษาสาขาวิชาโรงแรม รหัส HTM55 ร่วมบรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในอุตสาหกรรมบริการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ในงาน JOB FAIR2017