workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา จัด workshop การให้ความรู้เรื่องไวน์ และการ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรม บรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในธุรกิจโรงแรมแก่ศิษย์ปัจจุบัน

นางสาวพรปรียา สุนทรวิภาต นักศึกษาสาขาวิชาโรงแรม รหัส HTM55 ร่วมบรรยายให้ความรู้หลักการทำงานในอุตสาหกรรมบริการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ในงาน JOB FAIR2017