ศิษย์เก่าสาขาการโรงแรม รีวิวการทำงานบนเรือสำราญ Carnival Cruise Line
สวัสดีค่ะ ช่วงชีวิตดี๊ดี วันนีขอนำเสนอรุ่นพี่สุด HOT ขนาดมารีญายังต้องหลบไป พี่ส้ม นัชญาวีร์ พูลศิริ

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ณ สาธารณรัฐเช็ค

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่หนึ่ง
ร่วมกับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติ
ร่วมเผยแพร่ศิลปะการพับบายศรีของไทย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ
ณ มหาวิทยาลัย VŠO สาธารณรัฐเช็ค