หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาการโรงแรม รหัส60 รายงานการฝึกปฏิบัติงานงานต่ออาจารย์นันทนา ลัดพลี ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 14 ธันวาคม 2563
Download PDF นักศึกษาการโรงแรม รหัส60 รายงานการฝึกปฏิบัติงานงานต่ออาจารย์นันทนา ลัดพลี ณ วิทยาลัยนาน ...
2020-12-18 10:48:49
นักศึกษาสาขาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติรายวิชา Wine and Food Pairing กับอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
Download PDF นักศึกษาสาขาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติรายวิชา Wine and Food Pairing กับอาจารย์ธนสิทธิ ...
2020-11-26 16:31:20
อาจารย์ชาวต่างชาติจากจังหวัดปทุมธานีเข้าโครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download PDF อาจารย์ชาวต่างชาติจากจังหวัดปทุมธานีเข้าโครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษและเยี่ยมชมห้องปฏิบั ...
2020-11-26 16:27:43
ข่าวปัจจุบัน