หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัด The 2nd SSRUIC Mini Conference โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัด The 2nd SSRUIC Mini Conference โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2562

admin htm
2019-05-01 16:05:29

DOWNLOAD PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัด The 2nd SSRUIC Mini Conference โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2562 ภาษาไทย