หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers Preparation นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร ชั้นปีที่3
อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers Preparation นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร ชั้นปีที่3

admin htm
2019-04-05 08:58:10

DOWNLOAD PDF อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุต ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers Preparation นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร ชั้นปีที่3 ภาษาไทย