หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ร่วมเรียนวิชา HHM 1102 Introduction to Lodging and Restaurant Business โดยอาจารย์กันยาพิไล กุญชรศิริมงคลกุล สาขาวิชาการโรงแรม ในหัวข้อ Innovative Fast Food Restaurant วันที่ 17 เมษายน 2562
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ร่วมเรียนวิชา HHM 1102 Introduction to Lodging and Restaurant Business โดยอาจารย์กันยาพิไล กุญชรศิริมงคลกุล สาขาวิชาการโรงแรม ในหัวข้อ Innovative Fast Food Restaurant วันที่ 17 เมษายน 2562

admin htm
2019-04-17 13:59:09

DOWNLOAD PDF นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ร่วมเรียนวิชา HHM 1102 Introduction to Lodging and Restaurant Business  โดยอาจารย์กันยาพิไล กุญชรศิริมงคลกุล สาขาวิชาการโรงแรม ในหัวข้อ Innovative Fast Food Restaurant 

วันที่ 17 เมษายน 2562 ภาษาไทย