หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุตและแขกรับเชิญพิเศษ คุณปัทมดล รังสิโกสัย เชฟและเจ้าของร้านอาหารไทย “อกาลิโก”จากประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers Preparation สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร ปีที่3
อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุตและแขกรับเชิญพิเศษ คุณปัทมดล รังสิโกสัย เชฟและเจ้าของร้านอาหารไทย “อกาลิโก”จากประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers Preparation สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร ปีที่3

admin htm
2019-04-18 09:16:29

DOWNLOAD PDF อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุตและแขกรับเชิญพิเศษ คุณปัทมดล รังสิโกสัย เชฟและเจ้าของร้านอาหารไทย “อกาลิโก”จากประเทศอังกฤษ จัดการเรียนการสอนในรายวิชา HIR3407 Salads and Appetizers Preparation สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร ปีที่3 ภาษาไทย