หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมรหัส HM59ไปทัศนศึกษาที่ไร่องุ่น PB Valley Khao Yai Winery ณ จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมรหัส HM59ไปทัศนศึกษาที่ไร่องุ่น PB Valley Khao Yai Winery ณ จังหวัดนครราชสีมา

admin htm
2018-12-19 10:39:11

Downlooad PDF ข่าวอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมรหัส HM59ไปทัศนศึกษาที่ไร่องุ่น PB Valley Khao Yai Winery ณ จังหวัดนครราชสีมา