หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติการพับจีบระบายรอยโต๊ะ (Skirt)
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติการพับจีบระบายรอยโต๊ะ (Skirt)

admin htm
2018-12-06 09:52:16

Download PDF  ข่าวนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติการพับจีบระบายรอยโต๊ะ (Skirt)