หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานในโรงแรมต่างๆ
อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานในโรงแรมต่างๆ

admin htm
2019-01-07 10:33:32

Download PDF ข่าวอาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานในโรงแรมต่างๆ