หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายวิชา HIR2304 Basic Technique for Commercial Cookery โดยอาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
รายวิชา HIR2304 Basic Technique for Commercial Cookery โดยอาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร

admin htm
2019-03-04 14:20:02

Downloadl PDF ข่าวรายวิชา HIR2304 Basic Technique for Commercial Cookery โดยอาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร