หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรายวิชา HIR2304 Basic Technique for Commercial Cookery โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดจำหน่ายอาหาร
อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรายวิชา HIR2304 Basic Technique for Commercial Cookery โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดจำหน่ายอาหาร

admin htm
2019-03-04 14:34:49

Download PDF ข่าวอาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรายวิชา HIR2304 Basic Technique for Commercial Cookery โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดจำหน่ายอาหาร