หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์และนักศึกษาการโรงแรมร่วมถ่ายทำรายการจาก Thai PBS “One Class ทางฉัน ฝันเธอ”. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อ 6 ตุลาคม 2563
อาจารย์และนักศึกษาการโรงแรมร่วมถ่ายทำรายการจาก Thai PBS “One Class ทางฉัน ฝันเธอ”. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อ 6 ตุลาคม 2563

admin htm
2020-10-07 20:29:25

Download PDF อาจารย์และนักศึกษาการโรงแรมร่วมถ่ายทำรายการจาก Thai PBS “One Class ทางฉัน ฝันเธอ”. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อ 6 ตุลาคม 2563