หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นันทนา ลัดพลี และนักศึกษาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติการ Table Skirting ในรายวิชา Art and Decorations in Hotel Business ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
อาจารย์นันทนา ลัดพลี และนักศึกษาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติการ Table Skirting ในรายวิชา Art and Decorations in Hotel Business ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

admin htm
2020-10-16 10:55:41

Download PDF อาจารย์นันทนา ลัดพลี และนักศึกษาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติการ Table Skirting ในรายวิชา Art and Decorations in Hotel Business ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563