หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park

admin htm
2020-11-26 16:21:08

Download PDF อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park