หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล
อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล

admin htm
2020-11-26 16:24:16

Download PDF อาจารย์นันทนา ลัดพลี อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล