หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติรายวิชา Wine and Food Pairing กับอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสาขาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติรายวิชา Wine and Food Pairing กับอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

admin htm
2020-11-26 16:31:20

Download PDF นักศึกษาสาขาการโรงแรม รหัส 61 สอบปฏิบัติรายวิชา Wine and Food Pairing กับอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563