หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและอาจารย์ประจำสาขาเข้าพบ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและอาจารย์ประจำสาขาเข้าพบ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

admin htm
2020-12-18 10:51:49

Download PDF อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและอาจารย์ประจำสาขาเข้าพบ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563