หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30น.
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30น.

admin htm
2021-04-25 20:57:00

Download PDF อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.30น.