หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นันทนา ลัดพลี ภาควิชาการโรงแรม วิชาเอกการจัดการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดสัมนาในหัวข้อ “5 career opportunities in 21st century” ณ ห้อง Smart Classroom 307 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19เมษายน 2562
อาจารย์นันทนา ลัดพลี ภาควิชาการโรงแรม วิชาเอกการจัดการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดสัมนาในหัวข้อ “5 career opportunities in 21st century” ณ ห้อง Smart Classroom 307 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19เมษายน 2562

admin htm
2019-04-22 10:01:58

DOWNLOAD PDF อาจารย์นันทนา ลัดพลี ภาควิชาการโรงแรม วิชาเอกการจัดการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดสัมนาในหัวข้อ “5 career opportunities in 21st century” ณ ห้อง Smart Classroom 307 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19เมษายน 2562 ภาษาไทย